063 188 63 24

Rasadnik Lipa

Ugradnja i proizvodnja ventilacionih sistema

Kod ventilacionih sistema jedna od bitnih stavki je pravilno isprojektovan ventilacioni sistem. Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa spoljašnjim vazduhom.

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema. Naš profesionalni tim isprojektovaće za Vas ventilacioni sistem a, ekipa na terenu će izvršiti profesionalnu montažu.

Prednosti sitema za ventilaciju su:
- Ušteda energije
- Svež vazduh bez većih toplotnih gubitaka
- Prašina i polen se filtriraju
- Smanjuje se buka jer se prozori zatvaraju

Scroll